Chính sách khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiêt

1. Thành viên Vàng (Gold)
- Từ lần mua thứ hai và có tổng doanh số mua hàng từ 100 triệu.
- GIẢM 10% 
- Vào dịp sinh nhật, giảm 15% trên tổng giá trị hóa đơn, sau khi áp dụng ưu đãi thẻ thành viên.
1.1. Điều kiện và đối tượng áp dụng 
- Áp dụng cho mọi khách hàng, không cộng dồn mức ưu đãi của tất cả các loại thẻ và mức chiết khấu của các chương trình khác đang được áp dụng.
- Chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.
- Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ và giao dịch của Chủ thẻ
- Khách hàng phải thanh toán số tiền tối thiểu bằng thẻ tín dụng có cùng chủ sở hữu trong trường hợp quên mang theo thẻ.
1.2. Thời hạn áp dụng
- Mức chiết khấu của từng hạng thẻ được áp dụng khi sử dụng thẻ.
- Mỗi năm kể từ ngày phát hành thẻ, thẻ sẽ tiếp tục được tự động phân bổ vào hạng thẻ tương ứng với doanh số mua sắm tích lũy hàng năm của khách hàng cho mỗi năm tiếp theo và sẽ được cấp lại cho khách hàng.
2. Thẻ Platinum
- Từ lần mua thứ hai và có tổng doanh số mua hàng từ 200 triệu trở lên.
- Ưu đãi sinh nhật giảm 25% trên tổng giá trị hóa đơn, sau khi áp dụng ưu đãi thẻ thành viên.
- Ưu đãi giảm 20%
2.1. Điều kiện và đối tượng áp dụng
- Áp dụng cho mọi khách hàng, không cộng dồn mức ưu đãi của tất cả các loại thẻ và mức chiết khấu của các chương trình khác đang được áp dụng.
- Chỉ áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.
- Chỉ áp dụng cho Chủ thẻ và giao dịch của Chủ thẻ
- Khách hàng phải thanh toán số tiền tối thiểu bằng thẻ tín dụng có cùng chủ sở hữu trong trường hợp quên mang theo thẻ.
2.2. Thời gian áp dụng
- Mức chiết khấu của từng hạng thẻ được áp dụng khi sử dụng thẻ.
- Mỗi năm kể từ ngày phát hành thẻ, thẻ sẽ tiếp tục được tự động phân bổ vào hạng thẻ tương ứng với doanh số mua sắm tích lũy hàng năm của khách hàng cho mỗi năm tiếp theo và sẽ được cấp lại cho khách hàng.